Verzet en verraad

De Nationale Jeugdstorm
Oprichting jeugdstorm Drenthe en Groningen

De Provinciale Drentsche en Asser courant meldt op 30 december 1940 dat in het Groningse zalencentrum “Concerthuis” een nieuwe afdeling van de Nationale Jeugdstorm Nederland voor Drenthe en Groningen is opgericht.
De jongerenbeweging staat formeel los van de NSB, maar heeft in de praktijk er zeer nauwe banden mee. De leider ('hoofdstormer') is de vooraanstaande NSB'er Cornelis van Geelkerken. Bijna alle 12.000 tot 16.000 leden van de Jeugdstorm zijn kinderen van NSB'ers.Volgens een ANP-bericht uit augustus 1941 zijn er binnen een jaar 1400 jeugdstorm-leden in Drenthe en Groningen.

Benoemingen Jeugdstorm Drenthe augustus 1941.
Van Geelkerken brengt in maart 1944 voor het eerst een officieel bezoek aan de Jeugdstorm Drenthe tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Emmen. Hij waarschuwt dat Drenthe geen 'achterafhoek' moet worden, zich niet moet afsluiten en afzonderen. Iedere jongen en meisje moet binnen de Jeugdstorm het goede voorbeeld geven of anders maar opstappen.(Verslag in Nieuwsblad van het Noorden van 11 maart 1944.)
Nationale jeugdstorm Assen houdt op 20 december 1942 een kerstmas door Drenthe.

Verslag bijeenkomst Jeugdstorm in Emmen uit Agrarisch Nieuwsblad 1 april 1942.